V Konferencja Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

Wrocław, 2018
V Konferencja Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe

ORGANIZATORZY

Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

WSPÓŁORGANIZATORZY

Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu
Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

 

 

 

Komunikat

DZIĘKUJEMY WSZYSTKICH UCZESTNIKOM, WYKŁADOWCOM, ORGANIZATOROM WARSZTATÓW ORAZ SPONSOROM
ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ KONFERENCJĘ INFORMACJE WKRÓTCE