Cel i tematyka

Wymiana doświadczeń i analiza współczesnych zagrożeń związanych z ratownictwem mających wpływ na bezpieczeństwo państwa.
 

Cele konferencji

  1. Omówienie postępów w dziedzinie medycyny cywilno-wojskowej w tym medycyny ratunkowej
  2. Wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa w podmiotach tworzących System  i współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne przy  uwzględnieniu problematyki bezpieczeństwa.
  3. Analiza współczesnych zagrożeń i zasad współdziałania podmiotów Systemu  Państwowe Ratownictwo Medyczne.
  4. Doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa cywilnego i wojskowego.

 

Tematyka konferencji

  • systemy ratownicze w Polsce i w innych krajach
  • cywilne ratownictwo medyczne
  • medycyna ratunkowa – wojskowe ratownictwo medyczne  – ratownictwo specjalistyczne
  • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
  • bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń
  • siły i środki wydzielone do działań ratowniczych