Konferencja 2015

Wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów z zakresu ratownictwa medycznego oraz zaprezentowanie najnowszej technologii, procedur i technik wykorzystywanych w ratownictwie medycznym były głównymi celami konferencji naukowej pt.: „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe”.

Na Konferencję do WSOWL przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, który objął konferencję patronatem honorowym, reprezentanci innych uczelni: Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, PSP, TOPR, GOPR, WOPR oraz studenci, podchorążowie i ratownicy medyczni.

– W pierwszym dniu odbyły się trzy panele wykładowe: ratownicze systemy wojskowe, państwowe ratownictwo medyczne oraz Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i podmioty z nim współpracujące. Wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego dowodem były wypełniona po brzegi sala oraz dyskusje uczestników podczas każdej sesji – mówi przewodnicząca komitetu organizacyjnego dr Beata Zysiak-Christ.

Drugi dzień konferencji obejmował warsztaty składające się z jedenastu punktów, na których uczestnicy podzieleni na zespoły (ratownicy medyczni, studenci, podchorążowie) sprawdzali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności ratownicze.

Była to rozpoczynająca cykl konferencja, której tematyka obejmowała zagadnienia związane z ratownictwem medycznym cywilnym i wojskowym.