Konferencja 2016

W WSOWL odbyła się II Konferencja Naukowa pt. „Systemy ratownicze w Polsce a bezpieczeństwo cywilne i wojskowe.”

Głównymi celami konferencji była wymiana doświadczeń z zakresu medycyny ratunkowej cywilnej i wojskowej oraz pokazanie zakresu działań i funkcjonowania organizacji, które współpracują z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego – mówi inicjatorka cyklu konferencji dr Beata Zysiak–Christ z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.
Wykładowca z WSOWL tegoroczną konferencję zorganizowała wspólnie z kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr n. med. Jackiem Smereką oraz dr n.med. Jackiem Kleszczyńskim z Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej. Duży wkład miała również Dolnośląska Izba Lekarska oraz Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W pierwszym dniu konferencji odbywały się wykłady w Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej, a prelegentami byli doświadczeni lekarze, ratownicy medyczni, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, służb oraz organizacji ratowniczych między innymi GOPR, WOPR, RWR. Wykłady rozpoczął prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała (kierownik II Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, lekarz anestezjolog Polskiego Kontyngentu w Afganistanie), który przedstawił problematykę zapewnienia drożności dróg oddechowych w warunkach taktycznych oraz sposoby ich rozwiązania. Dr hab. n. med. Dorota Zyśko (Kierownik Katedry Medycyny Ratunkowej UM we Wrocławiu oraz ordynator SOR USK we Wrocławiu) omówiła kwestie analizy zapisu EKG w warunkach ratunkowych, zaś prof. dr hab. n.med. Jacek Gajek z Katedry i Kliniki Kardiologii UM we Wrocławiu przedstawił najnowsze zalecenia dotyczące terapii zaburzeń rytmu serca. Prof. dr hab. n. med. Alicja Kędzia z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu i NWSM omówiła pułapki diagnostyczne w neurologii, a konsultant wojewódzki ds. medycyny ratunkowej dr n.med. Janusz Sokołowski przedstawił postępowanie na etapie SOR z pacjentami z nagłymi stanami zagrożeń w neurologii. Dr n.med. Adam Domanasiewicz z UM we Wrocławiu wygłosił dwa wykłady odnoszące się do postępowania w przypadku odmrożeń oraz amputacji kończyn, dr n.med. Marek Sehn przedstawił zasady wstępnej intensywnej terapii u pacjentów na etapie SOR, a dr n.med. Jacek Smereka najnowsze wytyczne resuscytacji ERC 2015.

Cennym źródłem wiedzy były wykłady mgr Tomasza Sanaka (Zakład Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego z Warszawy), który przedstawił doświadczenia zdobyte na misjach w Afganistanie w zakresie taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym (TCCC).

St. str. dr Wojciech Kopacki przedstawił zakres działalności KSRG jako podmiotu wspierającego system PRM, natomiast Sławomir Czubak (wiceprezes Wielkopolskiego WOPR) omówił problemy jakie nastąpiły w WOPR po wejściu ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zaś mgr Łukasz Iskrzycki z Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu – alternatywne sposoby ewakuacji z wody.

Możliwość wykorzystania kamizelki K.E.D. przez cywilne i mundurowe służby ratownicze omówił mgr Paweł Gawłowski z Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu. Zawody w ratownictwie jako element kształtowania warsztatu ratowniczego przedstawił dr Andrzej Nabzdyk z IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ciekawa była sesja poświęcona psychologii akcji ratunkowej z wykładami dr Agnieszki Wlazło i mgr Marty Kwiatoń (NWSM). Następnie prof. dr hab. Piotr Kowalczak (PAN) zaprezentował prognozy i ostrzeżenia przed ekstremalnymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi jako podstawę działań systemów ratowniczych.

Podczas drugiego dnia konferencji odbywały się warsztaty, w których uczestniczyło prawie 100 osób. Na 13 stanowiskach zaprezentowało się m.in. Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, proponując ćwiczenia z odbarczania odmy prężnej. GOPR (Grupa Karkonoska), pokazała metody ewakuacji w warunkach górskich, RWR Oddział Wrocław nauczał alternatywnych metod ewakuacji z wody poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, PSP przedstawiła narzędzia wykorzystywane w ratownictwie technicznym. PCK przeprowadził symulacje, w których uczestnicy uczyli się postępowania w zdarzeniach masowych. OSP zorganizowała akcję poszukiwawczą z wykorzystaniem psów ratowniczych. Przedstawiciel firmy Laerdal nauczał wykonywania przedszpitalnego RKO z wykorzystaniem AED. Dr Marek Brodzki z Zakładu Ratownictwa Medycznego UM we Wrocławiu nauczał wykorzystania zbierako-deski jako alternatywnego przyrządu do ewakuacji. Dziekan Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego Tomasz Kulpok–Bagiński wraz z Grzegorzem Majzel zaprezentowali sposoby zabezpieczenia i transportu poszkodowanego żołnierza oraz przy pomocy Mobilnego Centrum Symulacji Medycznej zorganizowali działania z zakresu ALS oraz ćwiczenia z wykonania wkłuć doszpikowych (BIG). Członkowie medycznego cywilno – wojskowego koła naukowego WSOWL, którego opiekunem jest dr Beata Zysiak-Christ, nauczali wykonywania badania urazowego oraz zakładania stazy taktycznej. Członkowie Sekcji Działań Połączonych wraz z kpt. Aleksandrem Ziemińskim oraz kpt. Arturem Zielichowskim z Instytutu Dowodzenia WSOWL przeprowadzili ćwiczenia z użycia broni jako zabezpieczenia ratownika i poszkodowanego. Ćwiczący mieli za zadanie osłaniać swojego członka grupy podczas działań ewakuacyjnych poszkodowanego z zadymionego terenu.