Komitet naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab.n.med. Waldemar MACHAŁA

Członkowie

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI prof. /AWL/
płk dr hab. inż. Tomasz SMAL prof. /AWL/
prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI /AWL/
prof. dr hab. Jerzy Robert ŁADNY /UMB/
prof. dr hab. Zbigniew ŚCIBIOREK /AWL/
prof. dr hab. n. med. Joanna ROSIŃCZUK /UMW/
dr hab. n .med. Dorota ZYŚKO prof. /UMW/
dr hab. n. med. Łukasz SZARPAK /WUM/
płk dr Lesław WEŁYCZKO /AWL/
prof. dr hab. n. med. Andrzej WOJNAR /DIL/
dr n. med. Jacek SMEREKA /UMW/
dr Beata ZYSIAK-CHRIST /AWL/