Telefon:

71 798 80 68      sekretariat, informacje o konferencji – sprawy dotyczące udziału w konferencji, rejestracji, opłat za udział w konferencji oraz wpłat

506 77 83 18      przewodniczący komitetu organizacyjnego – sprawy dotyczące wykładowców, sponsorów oraz programu naukowego a także zgłoszeń artykułów do monografii

E-mail:

sekretariat@systemyratownicze.pl      zgłoszenia, informacje, sekretariat

publikacje@systemyratownicze.pl      streszczenia, artykuły