Kontakt

Telefon:

71 798 80 68      sekretariat, informacje o konferencji

506 77 83 18      przewodniczący komitetu organizacyjnego

261 658 538       z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego

E-mail:

sekretariat@systemyratownicze.pl      zgłoszenia, informacje, sekretariat

publikacje@systemyratownicze.pl      streszczenia, artykuły