Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach plenarnych, warsztatach, materiały konferencyjne, monografia, obiad w pierwszym dniu konferencji, przerwy kawowe, wyżywienie podczas warsztatów.

PEŁNA OPŁATA KONFERENCYJNA DLA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE KORZYSTAJĄ ZE ZNIŻEK OBEJMUJE RÓWNIEŻ UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI/REJS PO ODRZE STATKIEM-RESTAURACJĄ WRATISLAVIA W DNIU 25.04.2019.

Udział w niej obejmuje tylko uprawnionego uczestnika konferencji i nie może być przekazywany osobie trzeciej.

Opłaty za udział w konferencji

Opłata za udział w Konferencji wynosi:

  • 300 zł (wpłata do dnia 31 grudnia 2018)
  • 350 zł (wpłata do dnia 31 marca 2019)
  •         400 zł ( wpłata od dnia 1 kwietnia 2019)

Opłaty za udział w konferencji – ratownicy medyczni i pielęgniarki

Opłata za udział w Konferencji Ratownicy medyczni i Pielęgniarki (obniżona opłata za uczestnictwo dotyczy tylko i wyłącznie Ratowników medycznych i Pielęgniarek opłacających indywidualnie swój udział (w tym również z własnej działalności gospodarczej), w przypadku osób, którym zakład pracy lub inna instytucja pokrywa koszty obowiązuje opłata bez zniżki i NIE OBEJMUJE uroczystej kolacji – rejsu Statkiem):

  •         150 zł (wpłata do dnia 31 grudnia 2018) plus 80 zł za ew. rejs Statkiem i kolację 25.04.2019
  • 180 zł (wpłata do dnia 31 marca 2019) plus 80 zł za ew. rejs Statkiem i kolację 25.04.2019
  •         200 zł ( wpłata od dnia 1 kwietnia 2019) plus 80 zł za ew. rejs Statkiem i kolację 25.04.2019

Opłaty za udział w konferencji – studenci

Studenci: opłata za udział w Konferencji wynosi 70 zł. W przypadku studentów korzystających z obniżonej opłaty za udział w konferencji kwota ta nie obejmuje zaproszenia na  uroczystą kolację. Dopłata za uroczystą kolację wynosi  80 zł. Obowiązuje kolejność rejestracji i wpłat – nie gwarantujemy udziału w przypadku późnej rejestracji lub wpłaty.

Od 1 kwietnia 2019 r. wszystkich studentów obowiązuje opłata za konferencję jak dla ratowników medycznych i pielęgniarek tj. 200 PLN.

Opłaty za udział w konferencji – uroczysta kolacja/rejs po Odrze statkiem-restauracją Wratislavia (dodatkowa opłata)

Opłata za udział w uroczystej kolacji wynosi 80 zł (zgłoszenie wpłaty jedynie do  28 lutego 2019, decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest OGRANICZONA).

Opłaty za udział w konferencji – lekarze członkowie DIL

Lekarze- członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej proszeni są po rejestracji o niezwłoczny kontakt z Komisją Kształcenia DIL – e mail sekretariat@systemyratownicze.pl  tel. 71 798 80 68 w celu ustalenia warunków udziału w Konferencji i opłaty za uroczystą kolację.

Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych z Konferencją w tym wpłat za udział, kolację, sponsorzy

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. J. Mikulicza Radeckiego 5
50-345 Wrocław
NIP 898-00-26-419
Bank Zachodni WBK S.A, 4 O/WROCŁAW
nr 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

z adnotacją:
V Międzynarodowa Konferencja„Systemy ratownicze” oraz NADANYM PRZY REJESTRACJI numerem zgłoszenia

Uwaga: System rejestracji on-line automatycznie nada Państwu numer zgłoszenia który proszę podać na przelewie i posługiwać się nim w dalszej korespondencji