Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje: udział w sesjach plenarnych, warsztatach, materiały konferencyjne, monografia, obiad w pierwszym dniu konferencji, przerwy kawowe, wyżywienie podczas warsztatów.

PEŁNA OPŁATA KONFERENCYJNA OBEJMUJE RÓWNIEŻ UDZIAŁ W UROCZYSTEJ KOLACJI/REJS PO ODRZE STATKIEM-RESTAURACJĄ WRATISLAVIA W DNIU 19.04.2018.

Udział w niej obejmuje tylko uprawnionego uczestnika konferencji i nie może być przekazywany osobie trzeciej.

Opłaty za udział w konferencji

Opłata za udział w Konferencji wynosi:

  • 300 zł
  • 350 zł (od 30 marca 2018)

Opłaty za udział w konferencji – ratownicy medyczni i pielęgniarki

Opłata za udział w Konferencji Ratownicy medyczni i Pielęgniarki (obniżona opłata za uczestnictwo dotyczy tylko i wyłącznie Ratowników medycznych i Pielęgniarek opłacających indywidualnie swój udział (w tym również z własnej działalności gospodarczej), w przypadku osób, którym zakład pracy lub inna instytucja pokrywa koszty obowiązuje opłata bez zniżki):

  • 200 zł
  • 250 zł (od 30 marca 2018)

Opłaty za udział w konferencji – studenci

Studenci: opłata za udział w Konferencji wynosi 50 zł ( bez materiałów konferencyjnych – monografia) z materiałami 70 zł. W przypadku studentów korzystających z obniżonej opłaty za udział w konferencji kwota ta nie obejmuje zaproszenia na  uroczystą kolację. Dopłata za uroczystą kolację wynosi  80 zł. Obowiązuje kolejność rejestracji i wpłat – nie gwarantujemy udziału w przypadku późnej rejestracji lub wpłaty.

Od 30 marca 2018 r. wszystkich studentów obowiązuje pełna opłata za konferencję (250 PLN).

Opłaty za udział w konferencji – uroczysta kolacja/rejs po Odrze statkiem-restauracją Wratislavia (dodatkowa opłata)

Opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji wynosi 80 zł (zgłoszenie wpłaty jedynie do  28 lutego 2018, decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest niestety OGRANICZONA).

Opłaty za udział w konferencji – lekarze członkowie DIL

Lekarze- członkowie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej proszeni są po rejestracji o niezwłoczny kontakt z Komisją Kształcenia DIL – e mail sekretariat@systemyratownicze.pl  tel. 71 798 80 68 w celu ustalenia warunków udziału w Konferencji i opłaty za uroczystą kolację.

Opłata za publikację artykułu bez udziału w Konferencji: 200 zł

Numer konta bankowego do wszystkich wpłat związanych z Konferencją w tym wpłat za udział, kolację, publikacje, sponsorzy

Wpłaty proszę dokonywać na konto:

Fundacja Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
ul. J. Mikulicza Radeckiego 5
50-345 Wrocław
NIP 898-00-26-419
Bank Zachodni WBK S.A, 4 O/WROCŁAW
nr 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

z adnotacją:
IV Konferencja„Systemy ratownicze” oraz NADANYM PRZY REJESTRACJI numerem zgłoszenia

Uwaga: System rejestracji on-line automatycznie nada Państwu numer zgłoszenia który proszę podać na przelewie i posługiwać się nim w dalszej korespondencji