Patronat i Komitet honorowy

Patronat honorowy

Wojewoda Dolnośląski
Paweł Hreniak

Komitet honorowy

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. dr hab. n.med. Marek ZIĘTEK
Rektor-Komendant Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz SKORUPKA