Program i tematyka konferencji

PANEL WYKŁADOWY

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI 

CZWARTEK 19.04.2018

09:00 – 09:30 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Piotr DZIĘGIEL, Prorektor ds. dydaktyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

płk dr hab. inż. Witalis PELLOWSKI, Dziekan Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu

prof. dr hab. Joanna ROSIŃCZUK, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr n. med. Paweł WRÓBLEWSKI, Prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej

 

09:30 – 11:00 Wykłady wprowadzające

1.Ratownictwo elementem systemu strategicznej odporności kraju (25 minut)

prof. dr hab. inż. Marian KOPCZEWSKI, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

2 Aspekty prawne odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych (25 minut)

prof. dr hab. n. med. Tomasz JUREK, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

3.Trudne drogi oddechowe – nowoczesne techniki zabezpieczania dróg oddechowych u dorosłych i dzieci (25 minut)

dr hab. n. med. Łukasz SZARPAK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dyskusja (15 minut)

Przerwa kawowa 11:00-11:20

11:20-13:00 Medycyna taktyczna

Przewodniczący sesji:
mjr lek. Grzegorz Lewandowski, dr n. med. Tomasz Sanak

 1.Indywidualny pakiet medyczny- zastosowanie praktyczne (20 minut)

mjr. lek. Grzegorz LEWANDOWSKI, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi

2.Zaburzenia psychiczne występujące wśród weteranów konfliktów zbrojnych (20 min)

dr hab. Tomasz ADAMOWSKI prof. ndzw., Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Szpital Wojskowy we Wrocławiu

3. Hipotermia pourazowa na polu walki (15 min)

dr n. med. Tomasz SANAK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

4.Ratownicy medyczni polskiej eskadry CSAR (15 minut)

Jacek SOROCZYŃSKI, Baza Lotnicza Inowrocław

5.Rola ratownika medycznego w systemie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP – kwalifikacje, zadania, wyzwania (15 minut)

por. Anna ALEKSANDRZAK, Departament Wojskowej Służby Zdrowia.

Dyskusja (15 minut)

Przerwa obiadowa 13:00-13:45

13:45-15:30 Ratownictwo medyczne

Przewodniczący sesji:
dr hab. n.med. Łukasz Szarpak, dr n.med. Jacek Smereka

 1.Płynoterapia w urazach (20 minut)

dr n. med. Adam DOMANASIEWICZ, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

2.Postępowanie w stanach zagrożenia życia w ekstremalnych warunkach środowiska

dr Piotr SZETELNICKI, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (15 minut)

3.Zastosowanie systemów do mechanicznego uciskania klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej (20 minut)

dr hab. n. med. Łukasz SZARPAK, Warszawski Uniwersytet Medyczny

4.Urazy twarzoczaszki (15 minut)

dr n. med. Klaudiusz ŁUCZAK, Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, IV Wojskowy Szpital Kliniczny we Wrocławiu

5. Postępowanie przedszpitalne z obrażeniami ciała u poszkodowanego (15 minut)
dr. n. med. Michał STAROSOLSKI
, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

6. Jak poprawić skuteczność resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wytyczne ERC i AHA – teoria i rzeczywistość (10 minut)
dr n. med. Jacek SMEREKA, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dyskusja (15 minut)

Przerwa kawowa 15:30-15:45

15:45-18:00 Ratownictwo specjalistyczne

Przewodniczący sesji:
kpt. ż. w. Janusz MAZIARZ, dr. n. med. Tomasz SANAK

1. Przepis a rzeczywistość art.15 ustawy o PRM (20 minut)

 lek. Wojciech KOPACKI, Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu

2.Wypadek lawinowy – priorytety w postępowaniu z poszkodowanym (20 minut)

lek. Maciej POŻARSKI, mgr Michał BARSKI, GOPR

3. Masowa akcja ratownicza na morzu- działania na wodzie (20 minut)

kpt. ż. w. Janusz MAZIARZ, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa,

4.Współpraca funkcjonariuszy Policji z zespołami ratownictwa medycznego (15 minut)

dr Adam PŁACZEK, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,

5. Zasady działania szpitali oraz ratownictwa medycznego Suwerennego Wojskowego, Szpitalniczego Zakonu św. Jana Jerozolimskiego na przestrzeni wieków (15 minut)

dr n. med. Marcin ŚWIERAD, Maltańska Służba Medyczna Śląskie Centrum chorób serca w Zabrzu,

6. Ratownictwo wodne a bezpieczeństwo dzieci (15 minut)

dr Iwona MICHNIEWICZ, PWSZ Kalisz.

7. Ratownictwo specjalistyczne w programach studiów na kierunku ratownictwo medyczne (15 minut)

mgr Łukasz ISKRZYCKI, mgr Paweł GAWŁOWSKI Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dyskusja (15 minut)

18.00 Zakończenie I dnia Konferencji

19.00 – 22:00 Uroczysta kolacja/rejs po Odrze statkiem-restauracją WRATISLAVIA

(Przystań przy bulwarze Dunikowskiego koło Hali Targowej)

 

Program ogólny drugiego dnia konferencji

Piątek 20.04.2018

PANEL SEMINARYJNY

8.30 Zbiórka uczestników (parking przy basenie AWL ul. Czajkowskiego 109, Wrocław)
9.30-15.00 seminaria (wg. punktów i zapisów)

SEMINARIA O DŁUŻSZYM CZASIE TRWANIA ORAZ Z OGRANICZENIEM LICZBY UCZESTNIKÓW

Seminaria odbywają się w dwoma niezależnymi torami

Pierwszy  – tylko dla zorganizowanych grup ratowniczych.

Do udziału zapraszamy 10   4 osobowych zespołów, które wezmą udział w 5 kolejnych warsztatach

1.USG FAST w nagłych stanach zagrożenia      (Grzegorz Lewandowski WCKM)
2.Postępowanie z poszkodowanym w trudnym środowisku – ratownictwo jaskiniowe  (Michał Pożarska, Michał Barski –
GOPR)
3. Alternatywne metody ewakuacji z wody poszkodowanego z podejrzeniem urazu  kręgosłupa (Łukasz
Iskrzycki RWR )  basen AWL
4. Medyk w kontyngencie. Działania z zakresu TCCC (I i II strefa działań)
5. Postępowanie w zdarzeniu masowym
Seminarium przeznaczone tylko dla osób pracujących w podmiotach współpracujących z systemem PRM  (dotyczy udziału czynnego) (kpt. Artur Zielichowski AWL)

SEMINARIA BEZ OGRANICZEŃ ILOŚCI UCZESTNIKÓW

Drugi tor –  warsztaty indywidualne w grupach 10-15 osobowych.
1. TRIAGE medyczny w zdarzeniu masowym – gra decyzyjna (Adam GORGOL, UM Lublin)
2. Tamowanie krwotoków w warunkach pola walki
3. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne jako wsparcie dla zespołu ratownictwa medycznego (warsztat kierowany dla uczestników po KPP)
4. USG w zespole ratownictwa medycznego (Ambulans) Tomasz GÓRECKI, UJ Kraków
5. MARCHE – schemat badania poszkodowanego w warunkach pola walki
6. Wentylacja pacjenta w trakcie transportu KTO Rosomak ( obsada 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, dr Beata Zysiak-Christ AWL, mgr Andrzej Raczyński UM)
7. Działania u pacjenta urazowego  (Krzysztof KRZYKAWSKI, 2 Wojskowy Szpital Polowy)
8. Poszukiwanie osób poszkodowanych przy wykorzystaniu psów i działania ratownicze (PCK Wrocław lek. Marek BRODZKI, OSP Siechnice)
9. Maltańska Służba Medyczna Zasady bezpiecznego użycia AED podczas nagłego zatrzymania krążenia

13.30 – 14.30 obiad

15.00 Zakończenie konferencji (parking przy basenie AWL)