Program i tematyka konferencji

Program ogólny I dnia konferencji

Czwartek 19.04.2018

9.00 Otwarcie konferencji
Wykład wprowadzający

Sesja I Ratownictwo medyczne cz.I

1. Trudne drogi oddechowe – postępowanie w warunkach przedszpitalnych.
2. Aspekty prawne odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych.
    dr hab. n. med. mgr prawa, prof. nadzw. Tomasz JUREK, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3. Płynoterapia w urazach.
    dr n. med. Adam DOMANASIEWICZ, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,

Sesja II Ratownictwo taktyczne

1. Hipotermia pourazowa na polu walki,
    dr n. med. Tomasz SANAK, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
2. Indywidualny pakiet medyczny- zastosowanie praktyczne.
    lek. Grzegorz LEWANDOWSKI, Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi,
3. Zaburzenia psychiczne występujące wśród weteranów konfliktów zbrojnych.
    dr hab. n.med. Tomasz ADAMOWSKI prof. nadzw., Uniwersytet Medyczny i Szpital Wojskowy we Wrocławiu,
4. Zasady działania szpitali oraz ratownictwa medycznego Suwerennego Wojskowego Szpitalniczego
Zakonu św. Jana Jerozolimskiego na przestrzeni wieków”.
    dr n. med. Marcin ŚWIERAD, Maltańska Służba Medyczna Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Przerwa obiadowa 14:00-15:00 i spotkania z Firmami

Sesja III Ratownictwo medyczne cz.II
1.Zastosowanie systemu kompresji klatki piersiowej w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
    dr hab. n. med. Łukasz SZARPAK, Warszawski Uniwersytet Medyczny
2. Postępowanie w stanach zagrożenia życia w ekstremalnych warunkach środowiska.
    dr Piotr SZETELNICKI,  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Sesja IV Ratownictwo specjalistyczne
1. Współpraca funkcjonariuszy Policji z zespołami ratownictwa medycznego.
    dr Adam PŁACZEK, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,
2. Przepis a rzeczywistość art.15 ustawy o PRM.
    lek. Wojciech KOPACKI, Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu
3. 
Masowa akcja ratownicza na morzu- działania na lodzie.
    kpt. ż. w. Janusz MAZIARZ, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
4. Wypadek lawinowy – priorytety w postępowaniu z poszkodowanym
    lek. Maciej POŻARSKI, mgr Michał BARSKI, GOPR
5. Ratownictwo wodne a bezpieczeństwo dzieci.
    dr Iwona Michniewicz, PWSZ Kalisz,

Zakończenie I dnia Konferencji

19.00 Uroczysta kolacja/rejs po Odrze statkiem-restauracją WRATISLAVIA

Program ogólny drugiego dnia konferencji

Piątek 20.04.2018

PANEL SEMINARYJNY

8.30 Zbiórka uczestników (parking przy basenie AWL ul. Czajkowskiego 109, Wrocław)
9.30-15.00 seminaria (wg. punktów i zapisów)

SEMINARIA O DŁUŻSZYM CZASIE TRWANIA ORAZ Z OGRANICZENI  ILOŚCI UCZESTNIKÓW

Seminaria odbywają się w dwoma niezależnymi torami

Pierwszy  – tylko dla zorganizowanych grup ratowniczych.

Do udziału zapraszamy 10   4 osobowych zespołów, które wezmą udział w 5 kolejnych warsztatach

1.USG FAST w nagłych stanach zagrożenia      (Grzegorz Lewandowski WCKM)
2.Postępowanie z poszkodowanym w trudnym środowisku – ratownictwo jaskiniowe  (Michał Pożarska, Michał Barski –
GOPR)
3. Alternatywne metody ewakuacji z wody poszkodowanego z podejrzeniem urazu  kręgosłupa (Łukasz
Iskrzycki RWR )  basen AWL
4. Medyk w kontyngencie. Działania z zakresu TCCC (I i II strefa działań)
5. Postępowanie w zdarzeniu masowym
Uwaga!!!  to seminarium przeznaczone tylko dla osób pracujących w podmiotach współpracujących z systemem PRM  (dotyczy udziału czynnego) (kpt. Artur Zielichowski AWL)

SEMINARIA BEZ OGRANICZEŃ ILOŚCI UCZESTNIKÓW

Drugi tor –  warsztaty indywidualne będą odbywały się w grupach 10-15 osobowych.
1. TRIAGE medyczny w zdarzeniu masowym – gra decyzyjna (Adam GORGOL, UM Lublin)
2. Tamowanie krwotoków w warunkach pola walki
3. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne jako wsparcie dla zespołu ratownictwa medycznego (warsztat kierowany dla uczestników po
KPP)
4. USG w zespole ratownictwa medycznego (Ambulans) Tomasz GÓRECKI, UJ Kraków
5. MARCHE – schemat badania poszkodowanego w warunkach pola walki
6. Wentylacja pacjenta w trakcie transportu KTO Rosomak ( obsada 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, dr Beata Zysiak-
Christ AWL, mgr Andrzej Raczyński UM)
7. Działania u pacjenta urazowego  (KRZYKAWSKI Krzysztof, 2 Wojskowy Szpital Polowy)
8. Poszukiwanie osób poszkodowanych przy wykorzystaniu psów i działania ratownicze (PCK „Wrocław” lek. Marek GROCKI, OSP Siechnice )
9. Maltańska Służba Medyczna Zasady bezpiecznego użycia AED podczas nagłego zatrzymania krążenia

13.30 – 14.30 obiad

15.00 Zakończenie konferencji (parking przy basenie AWL)