Zgłoszenia publikacji – konferencja

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konferencji prosimy o wypełnienie na stronie internetowej konferencji karty zgłoszenia uczestnictwa wraz ze streszczeniem artykułu.
Ostateczną wersję artykułu należy wysłać adres publikacje@systemyratownicze.pl

telefon
71 798 80 68      sekretariat, informacje o konferencji

506 77 83 18      przewodniczący komitetu organizacyjnego

261 658 538       z-ca przewodniczącego komitetu organizacyjnego

strona internetowa konferencji
www.systemyratownicze.pl

e-mail:
sekretariat@systemyratownicze.pl      zgłoszenia, informacje, sekretariat
publikacje@systemyratownicze.pl      artykuły

W trakcie konferencji obędą się sesje plenarne oraz warsztaty odbywające się w drugim dniu konferencji. Podczas sesji plenarnych wygłoszone zostaną wybrane przez Komitet Naukowy referaty problemowe oraz wystąpienia – komunikaty przedstawicieli organizacji współpracujących z System Państwowe Ratownictwo Medyczne. Podczas warsztatów będzie możliwość zapoznania się z specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym w działaniach ratowniczych w różnych warunkach. Ćwiczenia zespołowe będą miały charakter warsztatowo-symulacyjny. Na wybrane warsztaty obowiązywać będą zapisy na dwa miesiąc przed rozpoczęciem konferencji.

Publikacja naukowa

Przesłane artykuły zrecenzowane zostaną przez członków komitetu naukowego. Referaty spełniające wymagany poziom naukowy (pozytywna recenzja), zostaną opublikowane w monografii wieloautorskiej (artykuł 5 punktów). Publikacja zostanie wydana przed konferencją.

Warunki techniczne przygotowania streszczenia i referatu do publikacji w monografii wieloautorskiej oraz wzór recenzji dostępne na stronie konferencji w zakładce do pobrania.